KORINTHIA HOUSE 1

…a new family house in Chiliomodi Korinthias…

Architectural study: Andreas Skourtis

Static study: Vangelis Katsikas

2005 architecture